Ceník ČEZ

Reklama

Skupina ČEZ připravila pro zákazníky z řad domácností nabídku produktů platnou od 1. ledna 2009. Ceník produktů obsahuje rovněž regulované platby za dopravu elektřiny stanovené cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu číslo 9/2008 a číslo 10/2008 ze dne 18. listopadu 2008. Všechny ceny jsou uváděny v Kč a nezahrnují DPH a daň z elektřiny (v závorkách jsou uvedeny orientační ceny včetně DPH a v případě ceny za silovou elektřinu je základ DPH zvýšen o daň z elektřiny ve výši 28,30 Kč za každou spotřebovanou MWh).

Více na: https://www.cez.cz/cs/pro-zakazniky/ke-stazeni/ceniky-a-produktove-listy.html

Ceník pro rok 2009

Produkt: Standard

Odpovídající distribuční sazba: D01d

Regulované platby za dopravu elektřiny:

  Distribuce:

    Měsíční plat za rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

      1. Do 3×10 A do 1×25 A včetně                  6,00 (7,14)

      2. Nad 3×10 A do 3×16 A včetně                10,00 (11,90)

      3. Nad 3×16 A do 3×20 A včetně                13,00 (15,47)

      4. Nad 3×20 A do 3×25 A včetně                16,00 (19,04)

      5. Nad 3×25 A do 3×32 A včetně                21,00 (24,99)

      6. Nad 3×32 A do 3×40 A včetně                26,00 (30,94)

      7. Nad 3×40 A do 3×50 A včetně                32,00 (38,08)

      8. Nad 3×50 A do 3×63 A včetně                41,00 (48,79)

      9. Nad 3×63 A za každý 1 A                        0,60 (0,71)

      10. Nad 1×25 A za každý 1 A                      0,20 (0,24)

      Cena za 1 MWh:

      11. VT                                                      2 354,32 (2801,64)

      12. NT                                                      –

    Ostatní Služby:

      Cena za 1 MWh:

      13. Cena systémových služeb                      141,01 (167,80)

      14. Cena na podporu výkupu elektřiny          52,18 (62,09)

      15. Cena za činnost zúčtování OTE              4,75 (5,65)

  Silová Elektřina:

    Obchod:

      16. pevná cena za měsíc                             40,00 (47,60)

      Cena za 1 MWh*:

      17. VT                                                       1 776,00 (2 147,12)

      18. NT                                                       –

  Celkem:

    Doprava + obchod:

      Cena za 1 MWh*:

      19. VT                                                       4 328,26 (5 184,31)

      20. NT                                                       –

Další produkty a sazby na: https://www.cez.cz/edee/content/file/produkty-a-sluzby/obcane-a-domacnosti/cez-cenikmoo-2009-web.pdf

Poslední přidané ceníky

Nové firemní ceníky

31.01.2010 11:29

 Využijte nové přehledné nabídky orientačních ceny zboží od řady významných firem v sekci Ceníky podle firem. Mimo jiné naleznete aktuální ceníky firem:

Ceníky koberců a komínu

15.01.2010 11:25

Na základě vašich požadavků přidáváme ukázkové ceníky koberců Trend a ceník zátěžových koberců.

Je pro vás také připraven cen komínů a komínových systémů značky Schiedel.