Ceník geodetických prací

Reklama

Zaměření polohopisu a výškopisu
- intravilán 1:500 10 760,- Kč / 1ha
- intravilán 1:200 14 270,- Kč / 1ha
- extravilán 1:500 7 450,- Kč / 1ha
- extravilán 1:1 000 6 090,- Kč / 1ha
   
Zaměření skutečného provedení liniových podzemních staveb
Vodovod  
- hlavní řad intravilán, extravilán 940,- Kč / 100bm
- zpracování měření dle směrnic VAK KV 200,- Kč / 100bm
   
Kanalizace  
- intravilán, extravilán 900,- Kč / 100bm
- zpracování měření dle směrnic VAK KV 200,- Kč / 100bm
   
Potrubí v souběhu (zaměřované současně) se oceňuje 50% ceny za zaměření (netýká se zpracování pro VAK). Při rozsahu zaměření do 30bm se oceňuje výkon jako 1x výjezd.

Více zde: https://www. kveng. cz/html/cenikgeo.htm

Poslední přidané ceníky

Nové firemní ceníky

31.01.2010 11:29

 Využijte nové přehledné nabídky orientačních ceny zboží od řady významných firem v sekci Ceníky podle firem. Mimo jiné naleznete aktuální ceníky firem:

Ceníky koberců a komínu

15.01.2010 11:25

Na základě vašich požadavků přidáváme ukázkové ceníky koberců Trend a ceník zátěžových koberců.

Je pro vás také připraven cen komínů a komínových systémů značky Schiedel.