Cena přípojky

Reklama

Elektrická přípojka je místo, které připojí elektrickou energii k jedné nemovitosti. Součástí elektrické přípojky jsou je HDS (hlavní domovní pojistková skříň), která se zpravidla umísťuje na hranici pozemku.

Pokud není na budově zřízena tato HDS, končí tato přípojka posledním bodem ukotvení, popřípadě na svorkách hlavního jističe objektu.

Pokud distribuční společnost provádí rozvod např. na vaší ulici smyčkováním, pak taková přípojka je zpravidla vždy situována tak, aby byla přístupná z veřejných prostor.

Zdroj: https://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-01-13.6669446498/view

Elektrická přípojka pro domácnosti je do 50 m zdarma

Od 1.1.2005 došlo k zákonné změně týkající se elektrických přípojek pro domácnosti. Od tohoto data totiž již odběratelé nezaplatí za přípojku nízkého napětí do délky 50m vůbec nic. Veškeré náklady na její zřízení hradí provozovatel distribuční soustavy, tedy příslušná regionální energetická společnost. Je zapotřebí konstatovat, že toto nové ustanovení se vztahuje pouze k elektrickým přípojkám pro domácnosti k účelu bydlení. Všechny ostatní přípojky platí nadále zákazník. Ještě v loňském roce zaplatila domácnost za zřízení nové elektrické přípojky částku přibližně od 5 000 Kč až do 20 000 Kč. Nyní je tedy tento druh a rozsah připojení zdarma.

Zdroj: https://www.finexpert.cz/default.aspx?section=35&server=1&article=4338

Poslední přidané ceníky

Nové firemní ceníky

31.01.2010 11:29

 Využijte nové přehledné nabídky orientačních ceny zboží od řady významných firem v sekci Ceníky podle firem. Mimo jiné naleznete aktuální ceníky firem:

Ceníky koberců a komínu

15.01.2010 11:25

Na základě vašich požadavků přidáváme ukázkové ceníky koberců Trend a ceník zátěžových koberců.

Je pro vás také připraven cen komínů a komínových systémů značky Schiedel.