Stavební produkce sezónně očištěná byla v květnu 2009 meziměsíčně nižší o 4,1 %. Stavební produkce klesla meziročně o 2,1 %.

18.07.2009 18:11

Průmysl

Průmyslová produkce v květnu 2009 meziročně klesla o 22,0 %. Po očištění od vlivu počtu pracovních dnů průmyslová produkce klesla o 20,1 %. Květen 2009 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 2,1 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba strojů a zařízení (příspěvek -3,2 procentního bodu, pokles odvětví o 32,7 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -2,7 p.b., pokles o 30,9 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -2,7 p.b, pokles o 17,3 %). K největšímu poklesu došlo v odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (pokles odvětví o 42,5 %, příspěvek k poklesu průmyslové produkce celkem -2,1 p.b.).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně snížily o 23,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 23,9 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 47,4 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 27,8 %, z toho zakázek ze zahraničí o 27,0 %. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba strojů a zařízení (příspěvek -8,1 procentního bodu, pokles o 48,4 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -5,3 p.b., pokles o 54,4 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -3,7 p.b., pokles o 30,6 %). Nové zakázky rostly pouze v odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,3 p.b., růst o 15,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v květnu 2009 meziročně snížil o 12,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v květnu 2009 meziročně vzrostla o 1,9 % a činila 23 612 Kč.


Stavebnictví

Stavební produkce v květnu 2009 meziročně klesla ve stálých cenách o 2,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 1,2 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu meziměsíčně nižší o 4,1 %. Podobně jako v předchozích měsících pokračoval pokles produkce v pozemním stavitelství (příspěvek -6,8 p. b., pokles o 9,5 %) a růst produkce inženýrského stavitelství (příspěvek +4,7 p. b., růst o 16,7 %).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu 2009 meziročně zvýšil o 0,8 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 1,4 % a činila 26 276 Kč.


* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v dubnu 2009 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 19,4 %. Údaje za květen 2009 Eurostat zveřejní 14. 7. 2009 v 11.00 h.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v dubnu 2009 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,1 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 7,1 % a inženýrské vzrostlo o 3,9 %. Údaje za květen 2009 Eurostat zveřejní 17.7. 2009 v 11.00 h. 

 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpst071309.doc

Zpět

Reklama

Poslední přidané ceníky

Nové firemní ceníky

31.01.2010 11:29

 Využijte nové přehledné nabídky orientačních ceny zboží od řady významných firem v sekci Ceníky podle firem. Mimo jiné naleznete aktuální ceníky firem:

Ceníky koberců a komínu

15.01.2010 11:25

Na základě vašich požadavků přidáváme ukázkové ceníky koberců Trend a ceník zátěžových koberců.

Je pro vás také připraven cen komínů a komínových systémů značky Schiedel.